Na pokojích není možné zajistit bezpečné uložení cenných předmětů. Prosíme proto pacienty a jejich příbuzné, aby u sebe nenechávali žádné cenné předměty ani žádnou větší finanční hotovost. Cenné předměty a finanční prostředky uložíme do trezoru. Pokud během hospitalizace přinášíte, případně odnášíte jakékoliv věci, které by mohly být předmětem ztráty, prosíme Vás o nahlášení této skutečnosti službu konající zdravotní sestře.

    Důchody a jiné peněžní částky nemůže Česká pošta doručovat jednotlivým pacientům na pokoje. Peníze přebírá administrativní pracovnice léčebny, která vede pacientům evidenci přijatých a vydaných financí. Prostředky jsou na požádání v úřední hodiny vydány pacientům nebo příbuzným. Má-li převzít peněžní obnos příbuzný pacienta, musí být k tomu vybaven od něho plnou mocí, případně rozhodnutím soudu ( jde –li o nesvéprávnou osobu).

    Návštěvy jsou povoleny denně od 10.00 do 18.00 hod. Prosíme je o trpělivost, pokud se na pokojích provádějí vizity lékařů, toalety, úklid nebo jiná činnost zdravotnických pracovníků. Mimo uvedené návštěvní hodiny je možno v případě nutnosti domluvit jinou dobu ( vždy s primářem oddělení, ev. s ošetřujícím lékařem).

    Propustky nebo propuštění do domácího ošetřování je nutné předem domluvit s lékařem, případně se staniční sestrou.
předchozí další
 
©2010 VIA s.r.o, všechna práva vyhrazena. O nás | Pacient a rodina | Fotogalerie | Kariéra | Historie | Kontakty | Podpořte nás